Make your own free website on Tripod.com

PKK Gerçekleri Tahrif Ediyor!

PKK, Gerçekleri Tahrif Ediyor!

PKK Terör Örgütü; Kürt kökenli vatandaşlarımızın mutluluğu ile hiç bir ilgilisi olmayan, tamamen lider kadrosunun kişisel çıkarlarını tatmin etmek maksadıyla, ülkemiz üzerinde hain emeller güden, Türkiye düşmanı bazı dış güçler tarafından kiralanmış, halkımızın huzur ve güvenini sarsarak güçlenmemizi, gelişmemizi frenleme vazifesinin taşeronluğunu yüklenen bir eşkiya ve caniler grubudur.

Bu eşkiya ve caniler grubu gerçekleri tahrif ederek son dönemde kendi yaktığı köyleri Türk Silahlı Kuvvetleri yakmış gibi göstermeye çalışmakta ve bu konuyla ilgili geniş çapta propaganda faaliyetleri yürütmektedir.

PKK Terör Örgütü'nün vahşetini ve insan hakları ihlallerini ortaya koymak maksadıyla yaktığı yüzlerce köyden birkaçına ait resimler ve bilgiler için tıklayınız.