Make your own free website on Tripod.com

İslami Cemaatler Birligi

Örgütü kuran Cemaleddin Kaplan, 1926 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. 1966'da Ankara İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1966-1971 arasında Adana Müftülügü yaptı. 12 Eylül 1980 Harekatı ve 1981 yılında MSP'nin kapatılmasını takiben Almanya'ya giderek Milli Görüş'ün bu ülkedeki faaliyetlerine katıldı. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın İrşad ve Fetva Komisyonu Başkanlığı'na getirilen Cemaleddin Kaplan, 1983 Ağustos ayında "İslam'da Parti olmadığı" fikriyle bir ayrılık başlattı. 1985 yılında Kaplan, İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği adıyla Köln'de kendi örgütünü kurdu. 1995 Mayıs ayında siyasi mülteci olarak yaşadığı Köln'de öldü.

Örgütün şimdiki lideri Metin Müftüoğlu takma adını kullanan Metin Kaplan, 12 Eylül harekatını takiben Almanya'da babasının yanına gitmiş ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı içerisinde Fetva Komisyonu ve Şeriat Mahkemesi başkanlığı yapmıştı. Babasının Milli Görüş Teşkilatı'ndan ayrılmasını takiben yeni oluşum adına dini konuşmalar yapmaya başladı. Fakat bilgisizliği nedeniyle tabanın tepkileri ile karşılaştı ve "Çeyrek Hoca" olarak isimlendirildi. Bu yüzden Baba Kaplan, oğlunu idari ve mali işlerle görevlendirdi.

Bu kez de Hac organizasyonundaki başarısızlığı ve Hac paralarını kaybettiği gerekçesiyle eleştirilere ugradı ve aleyhinde bir muhalefet oluştu. Çok geçmeden, örgütün Ceza Hakimi yapıldı. Bu arada, muhalifler teker teker örgütten tasfiye edildi. Ayrılanlar karşı bir grup oluşturarak toplanan altınların, döviz ve mal varlığının hesabını sormaya başladılar. İşlerin kötüye gittiğini anlayan Cemaleddin Kaplan, teşkilatın bütün mal varlığını kendi üzerine geçirdi ve oğlunu veliaht ilan etti. Böylece Metin Kaplan, örgütün hem siyasi hem de mali mirasına hakim oldu. Örgüt halen tüm gücünü ve etkinligini yitirmiş durumda. 1996 Mart ayında mektuplar göndererek yandaşlarından destek ve biat istedilerse de, umduklarını bulamadılar. Halen 100-150 kadar yandaş görünenler, örgütün mali kaynaklarından beslendikleri için bağlılıklarını sürdürüyorlar. Cemaat, elinde bulunan imkanları zorlayarak zaman zaman uydu yoluyla birkaç saatlik televizyon yayınları yapıyor, güç gösterisinde bulunuyor. Ancak, yapılan yayınlar, sadece Metin Kaplan'ın konuşmasını içeriyor ve cemaate ilişkin görüntüler verilmiyor.

Halk arasında daha çok Kaplancılar olarak bilinen örgüt, halen oldukça zayıflamış ve Köln'deki merkezlerinde sıkışmıştır. Zaman zaman kendilerini gösterici basit çıkışlar yaparak Almanya'da bildiriler dağıtan ve pankartlar açan Cemaat, Avrupa'da varlığını sürdürmek için yeni camiler açmaya ve paralı imamların gayreti ile faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Son zamanlarda radikal tavırlarından geriledikleri, çekingen bir davranış sergiledikleri görülmektedir. Avrupa'daki cami toplantılarında, diğer cemaat taraftarlarınca kendilerine yöneltilen eleştirilere bile cevap verememektedirler. Çevresindeki yakın insanlarin Metin Kaplan'a fazla bir bağlılık içinde olmadıkları, sadece varolan mirastan sessizlik içinde pay almayı amaçladıkları gözlemlenmektedir. TV kasetleri, kitap ve bildirilerle ayakta durmaya çalışmaktadırlar.