Make your own free website on Tripod.com

İBDA-C

İBDA fikriyatı, İslamcı edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek ve onu şeyhi Seyyid Abdulhakim Arvasi yanlısı akıncı gençler tarafından 15 Kasım 1975 tarihinde, Salih Mirzabeyoğlu öncülüğünde çıkarılan Gölge dergisi çerçevesinde oluştu. 1980 öncesinin radikalleşen İslamcı Devrimci gençleri arasında yayıldı. Ülkücü ve Marksist örgütlerden farklı olarak Akıncılar adıyla yeni bir örgütlenme çizgisi ortaya konuldu. Hareket mensupları, bu dönemde İslamcılık ideolojisi ile Marksist örgütlenme biçimini birleştiren gençlerden oluşuyordu.

12 Eylül öncesinde çeşitli miting ve gösterilerde boy gösteren örgüt, silahlı çatışmalarda bazı militanlarını kaybetti. 1979 yılında, grup tarafından Akıncı Güç dergisi çıkarılmaya başlandı. Akıncılar, Anadolu'dan silahlı eğitim kampları kurdular ve İKP-C adıyla çeşitli eylemler düzenlediler. Yandaşları için Gönüldaş tabirini kullanan hareket, 1 Ağustos 1984'de fiili bir örgütlenmeye giderek, kendilerine Necip Fazıl'ın Büyük Doğu idealine dayanarak İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi: İBDA-C ismini verdiler.

Kendileri dışındaki Nurcu, Milli Görüşçü bütün İslamcı gruplara sert muhalefet gösteren örgüt yanlıları, daha çok şehirlerde yaşıyor ve topluma yabancılaşan problemli kişiliklerden oluşuyor. İBDAcılar yayınlarında son derece ahlaksız, bayağı yakıştırmalar ve ifadeler kullanıyorlar. "Şiddet Çözer, Şeriat İçin Silahlı Mücadele" gibi sloganlar kullanan hareket mensupları "Kendinden Zuhur" öğretisi çerçevesinde birkaç kişi bir araya gelip bir cephe oluşturuyorlar. İBDAcılar, "Kendinden Zuhur" öğretisi konusunda şunları söylüyor:

"İBDA, muhataplarından kendinden zuhur ilkesi çerçevesinde faaliyet göstermelerini ister. Kendinden zuhur, gerekeni gerektiği yer ve zamanda gerektiği şekilde yapmak demektir. Bunun için, kendinden zuhur etrafında doğru faaliyette bulunabilmek için İBDA Külliyatı özümsenmelidir. Bu sayede, İBDA bağlısı, İBDA'nın cephesi olarak hareket etme kabiliyeti kazanır. Kazanılan bu kabiliyet, İBDA bağlısına herhangi bir yerden emir almadan hadiseler karşısında doğru karar verip, doğru tavır alabilme melekesi kazandırır. İBDA bağlısı, doğru tavır koyma melekesi ile nerede neyi nasıl yapacağının kararını kendi verir ve uygular.

Milliyet, 22 Eylül 1998

IBDA-C

(Haberin büyütülmüş halini görmek için resim üzerine tıklayınız.)

Hareketimiz "NBKK" teorisiyle izahını bulmuştur. NBKK, Nizam bozucu Kitle Kıyamı manasınadır. NBKK'nın mücadele formu olarak "milis savaşı" uygun düşer. Milis, askeri birliğe katılan ve destek veren halk birliği demektir. Ve dolayısıyla milis savaşı, Nizam Bozucu Kitle Kıyamını kaçınılmaz olarak doğurur. Milis gönüllü savaşçıdır. İşgal düzeninin kurduğu dengeleri yıkmak için, meydanlarda, sokaklarda, okullarda... Milis savaşı verilen her yer İBDA  bölgesidir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren milis güçlerinin stratejik hedefi sömürge rejiminin her türlü işgal dengelerini, ilişkilerini, müessseselerini imha ve işgal otoritesini bozup ona karşı bir itaatsizlik ve kaos ortamı meydana getirmektir. İşgal düzeninin müesseselerine karşı girişilen bu bütün imha eylemlerinin sebebi, sonucu ve gayesi NBBK, yani Nizam Bozucu Kitle Kıyamıdır."

İBDA hareketinin fikir temeli, silahlı ihtilal ve şiddete dayanıyor. Hareket adına çıkan kitaplar ve süreli yayınlar genç ve dinamik İslamcıları şiddete dayalı küçük örgütlenmelere yönlendiriyor. Birbirinden bağımsız küçük terör gruplarının ise, takibi ve belirlenmesi oldukça zorlaşıyor. Günümüzde, Güneydoğu'da PKK, kentlerde THKP-C ile uyumlu bir faaliyet sergileyen İBDA-C, bu tavrıyla Suriye-Lübnan tarzı bir savaş stratejisi yürütüyor.