Make your own free website on Tripod.com

HİZBULLAH

Hizbullah kelimesi, "Allah'ın yolu, taraftarları, Allah'ın safında yer alanlar, Allah'ın partisi" gibi anlamları taşımakta olup, Hizb ve Allah kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Hizbullah, örgütsel anlamda Allah adına, İslam uğruna gruplaşma olarak da ifade edilebilmektedir. Yakalanan örgüt mensuplarının ifade tutanakları incelendiğinde, kendilerini "Allah'ın askerleri" olarak da tanımladıkları görülmektedir.

Hizbullah'ı oluşturan ilim ve menzil gruplarının amacı, T.C. toprakları üzerinde şer'i hükümlerle yönetilen bir Kürt İslam devleti kurmaktır. Nitekim, terör örgütü mensuplarına verdiği talimatta;

- Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim biçiminin İslamiyet'e uygun olmadığı,
- Türkiye'ye ancak Hizbullah örgütünün İslami esaslara dayanan İran modeli bir rejim getirebileceğini

vurgulamaktadır.

Hizbullahi düşünceyi esas alan örgütlenmelerde takip edilen stratejideki en belirgin özellik; yeterli sayı ve imkan bulunduğunda cihat aşamasına geçilmesi ve silahlı mücadeleye özel önem verilmesidir.

Hizbullah Terör Örgütü'nde, örgütlenmenin, Hizbullah adı altında faaliyet gösteren ilim, menzil gruplarınca ve İslami Hareket Örgütü'nce bazı ufak ayrıntılara rağmen aynen uygulanmakta olduğu görülmektedir. Yapılanmada, hiyerarşiye gerekli önemin verilmesi ve dışına çıkılmaması esas olarak alınmaktadır. Örgütlenme yapısı;

A. Liderlik

(1) Siyasi lider
(2) Dini lider

B. Şura

(1) Askerı kanat

(a) Birim sorumluları
(b) Eylem timleri

(2) Siyasi kanat

(a) Yüksek öğretim birimi
(b) Orta öğretım birimi
(c) Halk birimi

(i) Cami seydaları,
(ii)Mahalle ve köy sorumluları

şeklinde görülmektedir.

Hizbullahi gruplar günümüzde, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki illerimiz başta olmak üzere Doğu'dan göç alan Batı'daki bazı il ve ilçelerde propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hizbullah İlim Grubu'nun Menzil Grubu'na oranla faaliyet ve propagandalarını daha sistematik ve planlı yürüttüğü gözlenmektedir. Özellikle camilerde düzenlenen Kur'an kurslarındaki öğrencileri hedef alan çalışmaları dikkat çekmektedir.

Diğer taraftan Hizbullah İlim Grubu'nun PKK terör örgütü ile aralarındaki silahlı çatışmalar sona ermekle birlikte; örgütün önüne engel olarak çıkan şahıslarla, örgüt içerisinde ajan olarak değerlendirdiği kendi mensuplarına dönük kaçırma, tehdit ve silahlı saldırı eylemlerine girdiği gözlenmektedir. 1999 yılı içerisinde Diyarbakır, Adana, Batman, Gaziantep gibi illerde 6 adam kaçırma, 11 silahlı saldırı eyleminin örgüt tarafından gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Sabah, 1 Nisan 1999 Hürriyet, 1 Nisan 1999 Hürriyet, 21 Mart 1999
Hizbullah'a Darbe Hizbullah Coktu Ataturk'cu Imami Hizbullah Kacirdi
Basında çıkan haberlerin büyütülmüş halini görmek için resim üzerine tıklayınız.

Propaganda faaliyetlerinde; Hizbullahi grupların genel olarak gündemdeki dini nitelikli konuları suistimal etmek suretiyle taban kazanma çalısmalarını sürdürdükleri, bu kapsamda günümüzde İmam Hatip Liseleri, Kur'an kursları ve türban gibi muhafazakar kesimlerın de hassas oldukları konuları propaganda malzemesi olarak kullanmak ve muhafazakar halk kitleleri ve devletin güvenlik güçlerine karşı karşıya getirme ve halkı devletten soğutmak suretiyle kendi propagandalarına uygun bir zemin oluşturmaya gayret gösterdikleri de bilinenler arasındadır. Hatta bu konuda "ülkedeki son dönemlerdeki uygulamaların, halk kitlelerini örgüte kazandırma açısından örgüt için çok müsait bir propaganda zemini oluşturduğu" örgüt mensuplarının ifadeleri arasında yer almaktadır.

Hizbullah'ın, operasyonlar nedeniyle uzun süredir uyguladığı, ancak, deşifre olan yöntem ve tekniklerini günümüzde değiştirdiği, daha gizli ve daha planlı olarak hareket ettiği görülmektedir. Hizbullah terör örgütü mensuplarının Türkiye'deki laik rejimin değiştirilmesi ve İran İslam rejimine benzer rejimin kurulması maksadıyla mensuplarına, şer'i hükümlerle yönetilen devletlerdeki sistemleri tanıtıcı derslerin verildiği tespit edilmiştir.

Tüm örgüt mensuplarının gelirlerinden % 10 nispetinde alınan para, köylerde hasat zamanı mahsullerden alınan % 10 oranındaki miktar, fidye ya da cezalandırma amaçlı adam kaçırma ve tehdit yoluyla elde edilen gelirler, Kurban Bayramları'nda toplanan deriler, zekat adı altında vatandaşlardan toplanan paralar örgütün gelirlerini oluşturmaktadır.

PKK örgüt mensuplarına ve devlete ait her türlü taşınmaz mal örgüt tarafından ganimet olarak değerlendirilmekte, bu türden her çeşit mal ve mülkün gasp edilmesine dini bir kılıf uydurulmak suretiyle el konulmaktadır. Özellikle, baskılar sonucu köylerden göçe zorladıkları PKK terör örgütü mensupları ve sempatizanlarının evleri ile diğer mülklerine el konulmakta, örgüt mensupları tarafından da gelir temini amacıyla işletilmektedir.

Özellikle son operasyonlarda ele geçirilen Hizbullah militanlarının sorgulamasında; üst düzey örgüt mensuplarının İran'a gittikleri, burada askeri ve siyasi eğitim gördükleri, Dogu illerinden kılavuzlarla yaya olarak sınırı geçtikleri veya pasaportla yasal yollardan İran'a gittikleri, kendilerinin Hizbullah örgütü ve İranlı yetkililerin karşıladığı, lüks bir villada siyasi eğitim verilmesinin ardından Tahran yakınlarında bir dağda askeri eğitim aldıkları, eğitimin yaklaşık 1,5 ay sürdüğü, İran'ın Kum kentinde Cemaati/Hizbullah örgütünü Silvan'lı Melle Enver'ın temsil ettiğini itiraf etmişlerdir.

K.Irak Talabani bölgesinde faaliyet gösteren "İslamı Kürt" Partisinin lideri Şeyh Osman ile ilişkileri olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Lübnan'da faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah örgütü ile ilişkisi olduğuna dair bilgi elde edilememiştir. Ancak, bu konuda, terörist Abdullah Öcalan'ın basına yansıyan ifadelerinde bu ilişkiden kısmen de olsa söz edilmektedir.