Make your own free website on Tripod.com

Türkiye Aleyhinde Faaliyet Gösteren Dernekler

Bölücü ve Aşırı Sol Dernekler

KÜRT-KAV (Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı)
K-KADAV (Kürt Kadınları ile Dayanışma ve Kadın Sorunlarını Araştırma Vakfı)
Halk Evleri Derneği
YMKM (Yukarı Mezopotamya Kültür Merkezi)

Kürdistanlı Esnaflar ve İşçiler Birliği
TUHAY-DER (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği)

FE-KAR (İsviçre Kürt Dernekleri)
GÖÇ-DER (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)

BEK-SAV (Bilim Eğitim ve Sanat Araştırmalar Vakfı)
DAY-MER (Türkiye ve Kürdistan Toplumu Dayanışma Merkezi)
TAY-DER
TUHAY-DER
KOM-KER (Kürdistan Dernekleri Birliği)
TOHAV (Toplumsal Hukuk Araştırma Vakfı)
TOSAV (Toplumsal Sorunları Araştırma Vakfı)
TUHAD-DER
ÇHD

İHD (İnsan Hakları Derneği)
Cumartesi Anneleri
KOMKAR (Kürdistan Dernekleri Birliği)
Kürt Alman Dostluk Derneği
Münih Azınlıkları Koruma Derneği
THYD-DER

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi
Ekin Sanat Merkezi (MESAM)
JİYAN Kadın Kültür ve Sanat Evi
Çağdaş Hukukçular Derneği
TSKHV/Türk Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı
THİV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

İrticai Dernekler

İCCB (İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği)
Mazlum-Der

Kültür ve Eğitim Vakfı
Bin Marifet Vakfı
MED (Marifet Eğitim Dayanışma) Vakfı
Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı
İKMB (İslami Kültür Merkezleri Birliği)
Muradiye Kültür ve Eğitim Vakfı
İslama Hizmet Vakfı
Eyüp Sultan Camii Derneği
Selimiye Camii Derneği
İslam Cemiyeti

İlim ve Hayrat Vakfı
İslami Dayanışma Vakfı

Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği)
Davet Eğitim ve Kültür Vakfı
AKEV (Akabe Eğitim ve Kültür Vakfı)

Diğer

Yehova Şahitleri
Mukaddes Kitap Kursları Derneği
Aşağı Saksonya İslam Federasyonu

EURO-KOM (Avrupa Kürdistanlı Örgütler Konfederasyonu)
KON-KURD (Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu)
Protestan Kiliseleri Yardımlaşma Derneği


Atatürk Anayasa Sorunlar Deprem Dünya Basını
Güncel Konular Link'ler Son Dakika Ana Sayfa

turkteam.tripod.com Bremen Türk Team    E-MAIL : turk_team@hotmail.com