Make your own free website on Tripod.com

Kıta Yunanistanı (HELLAS) ve Ege Adaları'nda ilk yerleşik toplumların hangi tarihten itibaren görünmeye başladığı hakkında mevcut tarihi bilgiler bize ışık tutamamaktadır. Bölgede yapılan kazılardan elde edilen bulgular bizi M.Ö. 5000'li yılların sonlarına doğru bölgeye yerleşildiği kanısına götürmektedir. Bütün bu incelemeler Ege'deki yüksek medeniyetin uzun zaman zannedildiği gibi Yunanlılarla başlamayıp çok eski devirlere çıktığını, Yunanlıların ancak bu medeniyetin mirasçıları olduklarını ortaya koymuştur .