Make your own free website on Tripod.com
1 Haziran 1999 günü Fransız Le Figaro gazetesinde Avrupa'nın Terör Üssü ve kamburu Yunanistan hakkında çıkan dürüst bir makale:
Dokuz milyon koyunlu, on milyon nüfuslu bu küçük ülke, şüphesiz bölgenin en ırkçı ülkesi sıfatıyla, Avrupa Birliği'nin en yabancı karşıtı ülkesidir. Yunanlılar, yirmi yıldır Brüksel'in onlara verdiği 250 milyar Frank'ı fütursuzca yutuyor, Kıbrıs'ı ve Alsas-Loren'leri, ya da neden olmasın, İstanbul'u geri almayı düşünüyorlar.

Geçmişte, Akdeniz'de parlak ve sağlam bir medeniyet kurmuş Yunanlılar'dan söz ederken İstanbul'un, İzmir'in, İskenderiye'nin, hatta Beyrut'un Yunanlılarını düşünürdük. Bu büyüleyici koloniler artık tarihe karışmıştır. Yunanistan'da bugün daha çok doğu orijinli yeni zenginler, çan kulelerinin gölgelerinde; tütüncülük, pamukçuluk ve üzümcülükten geçimlerini sağlayan köylüler ve adalarda turistlere kartpostal satan ya da sirtaki dansçılığı yapan balıkçılar kalmıştır.

Kosova Savaşı, Yunanlıları bugüne kadar emsali görülmemiş bir Avrupa karşıtı yapmıştır. Yunanistan "Ortodoks dayanışması"na yeniden girişip Sırplara ve Orta Avrupa'ya bağlanarak Brüksel ve Batı'dan uzaklaşmıştır. Yunan toprağı üzerinde Avrupa yanlısı bir tek vatandaşa bile rastlamak mümkün değildir. Yunanistan, Avrupa'dan sağlanan kaynakları boşa harcamış ve ülkenin bütün ekonomisini bir anda millileştirmiştir. Memur alımlarında usülsüzlük yapılmıştır (1989 yılında alınan 500.000 memurun %30'u gereksizdir). Papandreu hedefsiz bir koruma sistemi oluşturmuş, utanmadan "kasayı boşaltmıştır".

Papandreu döneminin sonucu olarak, Yunanistan topluluğa girişinden 10 yıl sonra bile  kalkınamamıştı (%0,8'lik bir büyüme, %23'lük bir enflasyon, Gayri Safi Milli Hasılalarının %120'si kadar bir kamu borcu  ve %40'ı kadar dış borcu vardı). Papandreu, ülkenin sorunlarıyla Dimitra'nın mutluluğu kadar ilgilenmemiştir.

Simitis, artık başbakan olarak kalmayacaktır. Herkes, Sağ'ın zaferini beklemektedir. Avrupa'nın talepleri, NATO'nun bombardımanı, Yunan sosyalistlerine güç kaybettirecektir. Yunanistan biraz daha kendi içine kapanacaktır. Bugün çok az nüfusuyla Yunanistan, 21. yüzyılda, fakir ama genç bir insan kuşağı ile kıskaca alınmış zengin ve yaşlı Yunanlılardan oluşan çok küşük bir ülke olacağının farkındadır. On yıl süreyle ve Batılı bir yaşam tarzı içinde Yunanistan'ın nüfusu, şüphesiz 10 milyon'da kalacaktır. Fakat Türkler 80, Arnavut ve Bulgarlar 10'ar milyon nüfusa ulaşacaktır. 10 milyon zengin, 90 milyonu müslüman olmak üzere toplam yüz milyonluk yoksulla çevrili olacaktır. İşte, Yunanistan'ın bugünkü gerçek sorunu budur.