Make your own free website on Tripod.com

TOPLUMLAR ARASI GÖRÜŞMELER-KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ (KTFD) VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) İLANI

1968’de başlayan ilk toplumlar arası görüşmelerde Türk Tezi “Federasyon” şeklinde ortaya konmuştur. Türkiye ve Yunanistan’dan uzmanların katılmasıyla devam edilen görüşmeler 15 Temmuz 1974 Rum/Yunan darbesiyle son bulmuştur.

Barış Harekatını izleyen Cenevre görüşmelerinde Türk tarafı çok kantonlu federasyon teklifinde bulunmuş, ancak bu öneri Rum/Yunan cephesince reddedilmiştir. 1974 Eylül ayından itibaren Kıbrıs’ta DENKTAŞ-KLERİDES görüşmeleri başlamış, MAKARIOS’un Aralık ayında Ada’ya dönmesiyle bunlar da kesilmiştir. Bunun üzerine Kıbrıs Türk tarafı ileride kurulacak muhtemel bir federasyonun Kıbrıs Türk kanadını oluşturmak üzere, 13 Şubat 1975’ de Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni (KTFD) kurmuştur. KTFD’nin ilanını takiben toplanan BM Güvenlik Konseyi 12 Mart 1975 tarihinde, sorunun çözümünü sağlamak üzere BM Genel Sekreteri’ne “İyi Niyet Görevi” veren 367 sayılı kararı kabul etmiştir. Bugüne kadar devam eden çözüm çabalarına Genel Sekreter bu çerçevede yardımcı olmaya çalışmıştır. İyi Niyet Görevi, arabuluculuk ve hakemcilikten çok daha sınırlı bir çerçeve oluşturmakta, tarafların müzakere etmelerini sağlamayı ve görüşmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. BM Genel Sekreteri’nin söz konusu İyi Niyet Görevi çerçevesinde sürdürülen görüşmeler çeşitli fasılalarla bugüne kadar devam etmiştir.

Bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dayanılarak ve siyasi eşitliği vurgulanarak 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilmiştir. Bu yola gidilirken federasyon tezi muhafaza edilmiş ve Rum tarafına barış ve çözüm çağrısında bulunulmuştur. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını derhal tanımıştır.