Make your own free website on Tripod.com

Ermeni Mezalimini Yasayan Ibrahim Sargin

Kültür Bakanlığı temsilcisi ve Van Müze Müdürü
Ersin Kavaklı, kazı ekibi ve İbrahim Sargın'la birlikte.