Make your own free website on Tripod.com

1906-1922 YILLARI ARASINDA ANADOLU'DA VE KAFKASLAR'DA ERMENİLER TARAFINDAN TÜRKLER'E UYGULANAN SOYKIRIMA AİT CETVEL

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi I-II-III-IV" isimli eserde bulunan belgelerdeki veriler esas alınmıştır.
Cilt ve Belge No Tarih Yer Olayın Muhtevası Ölü Sayısı
1.Cilt 2.Belge 1914-2-21 Kars, Ardahan Ermeniler tarafından telef edilen erkeklerin sayısı 30000
1/3 1916-5-8 Pasinler Sevk sırasında ölenlerin sayısı 2000
1/3 1916-5-8 Tercan Köylere Ermeni saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 563
1/3 1916-5-8 Van, Tatvan Tatvan iskelesinde yapılan saldırıda ölenler 1600
1/3 1915-5-9 Bitlis Hudud köylerine taarruz sırasında ölenler 40000
1/3 1916-5-8 Bitlis Kaçmaya çalışanlardan ölenler 10000
1/3 1915-5-9 Bitlis Çeşitli köylerde ahalinin katli sonucu ölenler 123
1/4 1915 Van Çeşitli köylerde ahalinin katli sonucu ölenler 44
1/4 1916-5-22 Van Dir nahiyesinde boğazlanarak öldürülen sübyanlar 1000
1/4 1916-5-22 Köprüköy, Van Tamamen yok edilen Köprüköy'de ölenler 200
1/4 1916-5-22 Van Rus ve Ermenilerin yaptıkları katliamda ölenler 15000
1/4 1916-5-22 Van Şamran mahallesinde katledilen erkekler 8
1/4 1916-5-22 Van Yemekten zehirlenerek ölen Müslümanlar 8000
1/4 1916-5-22 Van Hoşab'da telef edilen nüfus 80000
1/4 1916-5-22 Van Ergel  ve Atyan'da halkın imhası sonucu ölenler 15000
1/5 1916-5-23 Of Taarruz edilerek öldürülen kadınlar 5
1/6 1916-5-23 Trabzon Bazı köylede yapılan katliamlarda öldürülenler 2086
1/6 1916-5-23 Van Seyl köyünde öldürülen Museviler 300
1/6 1916-5-11 Van Van ve köylerinde yapılan katliamlarda öldürülenler 44233
1/6 1916-5-11 Malazgirt Malazgirt ve köylerindeki baskında öldürülenler 20000
1/7 1916-6-11 Bitlis İşgal sırasında yapılan zulümde öldürülenler 12
1/8 1916-4-1 Van, Reşadiye Aşnak karyesinde yapılan zulümde ölenler 15
1/9 1916-6 Van, Abbasağa Abbasağa köyündeki işkence 14
1/9 1916-6 Edremid, Vastan Edremid'de yapılan kırımda ölenler 15000
1/10 1915-4 Bitlis Savur köyünde ahaliye yapılan zulümde ölenler 29
1/10 1915-4 Muradiye Abaağa köyü halkının katli sırasında ölenler 10000
1/11 1915-5 Van Hasanan aşiretinden zayi olanların sayısı 20000
1/11 1915-2 Haskay Ermeni çeteleriyle çarpışmada ölenler 200
1/11 1915-2 Dutak Köye saldırı sırasında ölenler 3
1/12 1915-4 Van Köylere baskında öldürülenler 120
1/12 1915 Van Bazı köy ahalisinden öldürülenler. 150
1/11 1915 Bitlis Rus, Ermeni ve Kazak saldırısında öldürülenler 16000
1/11 1916-5 Muş Köylere saldırıda öldürülenler 500
1/12 1916-5-25 Bayezid Bayezid'de imha edilenlerin sayısı 14000
1/13 1915 Muş Ermeni çeteleri tarafından katledilen muhacirler 800
1/13 1915-8 Müküs Tahliye esnasında katledilen ahali sayısı 126
1/13 1916-6-7 Müküs Şeyhan Katledilen nüfusun sayısı 121
1/13 1915-7 Muş Akçan Kuyuda bulunan cestlerin sayısı 19
1/13 1329 Muş Anak manastırı önünde şehit edilenlerin sayısı 10
1/14 1915 Bitlis Hazan Uçum nahiyesi köylerinde yapılan katliamda ölenler 113
1/15 1915 Van Köylerde yapılan katliamda öldürülenler 5200
1/16 1916-8-14 Bitlis Köylerde yapılan katliamda ölenler 311
1/19 1916-6-6 Şatak Serir Köye saldırıda ölenler 45
1/19 1916-6-6 Şatak Ermeni saldırısında ölenler 1150
1/23 1916-1-15 Terme Ermeni eşkiyasının saldırısında ölenler 9
2/2 1919-1-25 Kars Katledilen milletvekili sayısı 9
2/3 1919-1-21 Kilis Devriye gezerken katledilen Osmanlı askerleri 2
2/4 1919-2-26 Adana, Pozantı Ahaliden katledilenlerin sayısı 4
2/5 1919-5-18 Osmaniye Zor Telgraf Müdürü'nün katli 1
2/7 1919-6-13 Pasinler Isısar karyesi civarında katledilenlerin sayısı 3
2/10 1919-6-3 Iğdır Abbaskulu aşiretinin köylerine saldırıda ölenler 8
2/11 1919-7-7 Kars, Göle Ermeniler tarafından katledilenler 9
2/12 1919-7-9 Kağızman Ermenilerle çarpışma sırasında ölenler 6
2/13 1919-7-9 Kurudere Kurudere'ye saldırı sırasında ölenler 8
2/16 1919-7-8 Mescidli Ermeni saldırısı sırasında ölenler 4
2/16 1919-7-8 Gülyantepe Ermeni saldırısı sırasında ölenler 10
2/22 1919-7-11 Mescidli Köylere taarruz sırasında ölenler 20
2/26 1919-7-19 Bulaklı Köylere taarruz sırasında ölenler 2
2/31 1919-7-24 Kars, Kağızman Şura reisine ve ailesine yapılan saldırıda ölenler 9
2/36 1919-7 Sarıkamış Antranik çetesinin köylere saldırısında ölenler 803
2/37 1919-7 Sarıkamış Ricat sırasında Ermeniler tarafından öldürülenler 695
2/38 1919-8 Muhtelif köyler Köylere yapılan Ermeni saldırılarında öldürülenler 2502
3/1 1919-7-5 Kağızman İşkence ile öldürülenler 4
3/1 1919 Tiknis, Ağadeve İşkence ve tecavüz ile öldürülenler 5
3/1 1919-7-19 Pasinler Köy basılarak öldürülenler 2
3/1 1919 Nahçıvan Bir çok köy basılmak suretiyle öldürülenler 4000
3/6 1919-7 Kurudere Baskınla katliam sırasında öldürülenler 8
3/6 1919-7-4 Akçakale Köy basılarak öldürülenler 180
3/6 1919 Sarıkamış İmha ve idam ile öldürülenler 9
3/7 1919-8-15 Erzurum Çaşitli şekilde yapılan işkencelerle öldürülenler 153
3/7 1919-8-15 Erzurum Yakılarak, boğularak öldürülenler 426
3/14 1919-9 Allahüekber Taarruz ve yağma ile öldürülenler 3
3/16 1919-9-14 Sarıkamış Çatışma sırasında öldürülenler 2
3/18 1919-11-11 Maraş Sokak çatışması sırasında öldürülenler 2
3/19 1919-11 Adana Trenden atılarak öldürülenler 4
3/19 1919-11-6 Ulukışla Gözleri oyularak öldürülenler 7
3/22 1919-12-7 Adana Çatışma sırasında öldürülenler 4
3/26 1920-1-22 Antep Saldırı ile öldürülenler 1
3/27 1919-9 Ünye İşkence ile öldürülenler 12
3/28 1920-2-28 Pozantı Esir Türk askerlerine baskın sırasında öldürülenler 40
3/29 1920-2-10 Çıldır Makinalı tüfek ile öldürülenler 100
3/32 1920-3-9 Zaruşat Kurşuna dizilerek öldürülenler 400
3/33 1920-2-2 Şuregel Kaçarken tipiden ölenler ve katledilerek öldürülenler 1350
3/35 1338-3 Maraş Bomba, süngü ile öldürülenler 4
3/36 1920-3-22 Şüregel, Zaruşat Çeşitli şekillerde öldürülenler 2000
3/37 1920-3-39 Zaruşat Süngü ve baltalarla öldürülenler 120
3/37 1920-3-16 Kağızman Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler 720
3/39 1920-4-6 Gümrü Trenden indirilerek kurşun ile öldürülenler 500
3/40 1920-4-28 Kars Silahla öldürülenler 2
3/41 1920-5-5 Kars İşkence, silahlı saldırı, bombalama ile öldürülenler 1774
3/46 1920-5-22 Kars Baskınla katledilerek öldürülenler 10
3/47 1920-7-2 Kars, Erzurum Baskın ile, hicret edenlere saldırılarak öldürülenler 408
3/47 1920-7-2 Zengibasar Kaçarken suya atılarak öldürülenler 1500
3/49 1920-7-27 Erzurum Baskın yoluyla öldürülenler 69
3/50 1920-2-1 Zaruşat Katliam ve suda boğularak öldürülenler 2150
3/50 1920-5 Kars, Erzurum Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler 27
3/50 1920-8 Oltu Muhacirlere yapılan katliam sonucu öldürülenler 650
3/50 1920-8 Kars, Erzurum Ağaca bağlanıp boğularak öldürülenler 18
3/51 1920-10-15 Bayburt 99 köyde yapılan katliam neticesinde öldürülenler 1387
3/52 1920-10-20 Göle Köylerde katliam sonucu öldürülenler 100
3/53 1920-10-17 Pasinler 30 köyde yapılan katliam sonunda öldürülenler 9287
3/54 1920-10-18 Tortum 64 köyde katliam sonucu öldürülenler 3700
3/55 1920-10-19 Erzurum Muhtelif mahallelerde katliam sonucu öldürülenler 8439
4/2 1920-10-26 Kars civarı Değişik işkencelerle öldürülenler 10693
4/3 1920-10-28 Aşkale Köylerde yapılan katliam sonucu öldürülenler 889
4/4 1919-1-6 Zaruşat Top saldırısı ve işkence ile öldürülenler 86
4/5 1920-12-1 Kosor Köylerde katliam sonucu öldürülenler 69
4/6 1920-12-3 Göle Sügülerle ve bomba ile öldürülenler 508
4/7 1920-12-4 Kosor Köylerde katliam sonucu öldürülenler 122
4/9 1920-12-4 Kars, Zeytun Yakılarak ve çeşitli şekillerde öldürülenler 28
4/10 1920-12-4 Sarıkamış 13 köyde katliam sonucu öldürülenler 1975
4/12 1920-12-6 Göle Köylerde katliam neticesi öldürülenler 194
4/14 1920-12-7 Kars, Digor Çeşitli köylerde yapılan katliamlarda öldürülenler 14620
4/16 1920-12-14 Sarıkamış 18 köyde yapılan katliam sonucu öldürülenler 5337
4/17 1920 Göle Kadın ve çocuklara saldırı sonucu öldürülenler 600
4/17 1920 Kars Köylerde katliam sonucu öldürülenler 3945
4/18 1920 Haramivartan Köylerde katliam sonucu öldürülenler 138
4/19 1920 Nahçıvan Açlık, hastalık, soğuktan ve katl ile ölenler 64408
4/20 1920-11-29 Zaruşat 55 köyde katliam sonucu öldürülenler 1026
4/21 1921-2 Zengibasar Kurşunlanarak öldürülenler 18
4/23 1920 Nahçıvan Muhtelif köylerde katliam ile öldürülenler 5307
4/24 1920-2 Kars civarı Birkaç köyde katliam sonucu öldürülenler 561
4/26 1920-12 Erivan İşkence ile öldürülenler 192
4/27 1921 Karakilise 24 köyde felaket ve muhaceret yüzünden ölenler 6000
4/29 1921-11-21 Pasinler Kaza ahalisine yapılan katliam sonucu ölenler 53
4/29 1921-11-21 Erzurum 39 köyde baskın yolu ile öldürülenler 1215
4/30 1918 Hınıs Baskın yolu ile öldürülenler 870
4/31 1918 Tercan Köylerde katliam sonucu öldürülenler 580
4/32 1921 Nahçıvan Kaçırılmak, işkence ile öldürülenler 12
4/33 1921 Bayburt İşkence ile öldürülenler 580
4/34 1921 Arpaçay Muhacirlere saldırı sonucu öldürülenler 148
Dönem içinde Ermeniler tarafından katledilen Türk'lerin toplam sayısı 517,955